Svaret sats viser forholdet mellem indgående beskeder til svar

Brug afsnit af Bruger-Aftalen)

About